Pozvánka na členskou schůzi

V čt 8. ledna 2015 napsal Jakub Hasil do kategorií Aktuality.

Billiard-hockey club Most, o.s. zve všechny své členy na řádnou členskou schůzi

Neděle 18.01.2015 – 14:00

Most, Josefa Skupy 2432

  • právo účasti mají všichni členové BHC Most
  • hlasovací právo mají všichni přítomní plnoletí členové s uhrazeným členským příspěvkem pro rok 2014 a/nebo 2015, příp. přítomní zmocněnci plnoletých členů s uhrazeným příspěvkem

PROGRAM

1. prezence, volba orgánů členské schůze (předseda, zapisovatel)

2. kontrola plnění usnesení čl.schůze 2013

3. zhodnocení sezóny 2014

4. zajištění činnosti na období 2015-2016 (kroužky, organizace soutěží)

5. obsazení soutěží družstev 2015

6. pořadatelství turnajů 2015

7. různé

Občerstvení: drobné občerstvení bude zajistěno

Členská schůze proběhne v soukromých prostorách, Z organizačních důvodů je nutné účast na členské schůzi předem potvrdit do středy 14.ledna 2015 do 20:00

- osobně u sekretáře BHC Most Jakuba Hasila

- telefonicky na MT 603 337 054

- emailem na wtha@billiardhockey.cz

Účast bez předchozího nahlášení nebude umožněna.

V Mostě dne 7.ledna 2015

Mgr. Ondřej Černý, vedoucí BHC Most

Starší článek „

Novější článek „


Další články neleznete v archivu článků.