BHC Most zve na členskou schůzi

V út 15. listopadu 2011 napsal Jakub Hasil do kategorií Aktuality.

Billiard-hockey club Most, o.s. zve všechny své členy na řádnou členskou schůzi:

Pátek 02.12.2011 – 18:30, klubovna BHC Most (býv.13.ZŠ Most), E.Basse 1142, Most

  • právo účasti mají všichni členové BHC Most
  • hlasovací právo mají všichni přítomní plnoletí členové s uhrazeným členským příspěvkem pro rok 2011, příp. přítomní zmocněnci plnoletých členů s uhrazeným příspěvkem

PROGRAM

  1. prezence, volba orgánů členské schůze (předseda, zapisovatel)
  2. zhodnocení sezóny 2011
  3. volba vedení BHC Most 2011-2015
  4. zajištění činnosti na období 2012-2013 (kroužky, organizace soutěží)
  5. obsazení soutěží družstev 2012
  6. pořadatelství turnajů 2012
  7. Haluz Trofy
  8. různé

Občerstvení: zajistí účastníci podle vlastního uvážení.

Vedení BHC Most žádá členy klubu, aby svou účast na členské schůzi předem potvrdili na mt 603 337 054 nebo wtha@billiardhockey.cz .

V Mostě dne 15.listopadu 2011

Mgr. Ondřej Černý, vedoucí BHC Most

Starší článek „

Novější článek „


Další články neleznete v archivu článků.